Oferta

Oferta naszych usług obejmuje:

 • projektowanie budynków do kubatury 5000 m3,
 • projektowanie obiektów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego,
 • projektowanie rozbiórek i wyburzeń,
 • adaptacje projektów,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • nadzory budowlane,
 • doradztwo budowlane,
 • kompleksowe przygotowanie inwestycji z zakresu budownictwa rolniczego: obór, chlewni i innych budynków gospodarczych,
 • projektowanie zbiorników na nawozy płynne i płyt obornikowych,
 • projekty podziału nieruchomości budowlanych,
 • opracowania kosztowe.

Moja oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej w dostosowaniu do Państwa potrzeb z uwzględnieniem minimalizacji kosztów na tym etapie inwestycji. Dysponuję szeregiem katalogów powtarzalnych projektów z zakresu budownictwa jednorodzinnego i rolniczego oferowanych przez liczne biura i pracownie projektowe. Z zamieszczonych tam propozycji pomogę Państwu wybrać tę jedną, dostosowaną w optymalny sposób do Państwa potrzeb i marzeń oraz do konkretnej działki. W razie konieczności wprowadzenia zmian w projekcie powtarzalnym wykonam jego adaptację.

Na stałe współpracuję z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym BISPROL z Warszawy – dawnym „Centralnym Biurem Projektowo – Badawczym Budownictwa Wiejskiego”. Ta współpraca umożliwia szybkie dostarczenie Państwu gotowych projektów takich obiektów jak: budynki inwentarskie dla bydła, trzody chlewnej, drobiu, koni i obsady mieszanej, pieczarkarnie i szklarnie, budynki gospodarcze, zbiorniki na płynne odchody zwierzęce i płyty obornikowe, wiaty, garaże, szopogaraże i szopy, magazyny, przechowalnie i chłodnie owoców i warzyw, piekarnie, ubojnie i masarnie, zajazdy i bary przydrożne, warsztaty i pawilony rzemieślnicze, pawilony handlowe, szkoły, kluby kultury i sale sportowe, stacje benzynowe, budynki mieszkalne jednorodzinne, bliźniacze, szeregowe, wielorodzinne i letniskowe.

Poza adaptacjami projektów powtarzalnych wykonuję też projekty indywidualne, które z racji swojej czytelności i zawartym w nich rozwiązaniom detali cieszą się uznaniem inwestorów i wykonawców. Na życzenie klienta załatwiam wszystkie sprawy urzędowe.